El perquè d’aquest Blog

«Si m’oferissin la saviesa amb la condició de guardar-la per mi sense comunicar-la a ningú, no la voldria..»                                                                                                    SÈNECA (s. I)

Fa molt de temps que vaig començar a disfrutar de la natura amb passió, energia i curiositat. Després ha esdevingut una “eina” per ajudar-me a despertar els sentits a les persones amb què he anat treballant en el meu camí de docència i d’educació ambiental. Aquesta relació m’ha obert un immens món de possibilitats. La riquesa de les plantes, el sentit de connexió amb l’entorn, l’herència de la història i els costums de la nostra terra,  el valor de l’autosuficiència, la possibilitat d’un consum més conscient i sostenible, entre moltes altres.

M’alegra haver-me engrescat en aquest projecte, arreplegant informació i coneixements en un espai  per poder-ho compartir amb qui ho vulgui trobar, o retrobar…

Perquè conèixer fa estimar i no s’estima allò que no es coneix..

Si te sembla interessant i vols acompanyar-me en aquest viatge d’escampar llavors de consciència, me sentiré afortunada.